Elforsk

Elforsk AB, som startade sin verksamhet 1993, ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät. Det övergripande syftet är att rationalisera den branschgemensamma forskningen och utvecklingen. Verksamheten är organiserad i de fem programområdena Vattenkraft, El- och Värmeproduktion, Överföring och Distribution, Användning samt Omvärld och System. Gemensamma frågor för flera programområden behandlas företrädesvis inom Omvärld och System. Eftersom miljötänkande är väsentligt i allt utvecklingsarbete bedrivs projekt med miljöaspekter, eller som innehåller sådana, inom alla programområden.

 

Verksamheten inom Elforsk bedrivs i form av enskilda projekt och som samlade ramprogram. Förslag till FoU-insatser kommer från företagen i ägarkretsen och från oss inom Elforsk samt från externa samarbetsparter. Förslagen värderas bl a med stöd av våra programråd och utvecklas i samråd med tänkbara finansiärer och genomförare. FoU-insatserna offereras sedan till ägarkretsen, och andra tänkbara intressenter, med en tydlig beskrivning av den förväntade nyttan. När finansieringen av ett projekt är ordnad, beställer Elforsk dess genomförande av företag i ägarkretsen, av högskoleinstitutioner, tillverkare eller konsulter och kvalitetssäkrar sedan projekten. Den avslutande uppgiften för Elforsk är sedan att överföra projektresultaten till finansiärerna så att de kommer till nytta på ett effektivt sätt. Elforsks nya roll i kommersialiseringsskedet kommer förhoppningsvis att ytterligare bidra till nyttiggörandet.

 

Kontakt:

Tel: 08-6772530
Fax: 08-6772535

Olof Palmes Gata 31
111 22 STOCKHOLM

http://www.elforsk.se

 

ELFORSK_utantext.jpg (large)

Sök

Kontakt

Olle Johansson

VD

070-791 29 62

olle.johansson@powercircle.org

 

 

Malin Hansson

Projektledare

070-280 31 61

 


Om Power Circle

Power Circle är en partnerorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik. Att synliggöra elens möjligheter i allmänhet och den svenska elkraftindustrins potential i synnerhet. Kort sagt vill vi stärka elkraftteknikens roll och ställning samt göra det möjligt för eltekniken att bidra till en hållbar samhällsutveckling.


Läs mer

Remissvar på utredningen ”Fossilfrihet på väg”

 

Power Circle har nyligen lämnat sitt remissutlåtande till Näringsdepartementet avseende utredningen "Fossilfrihet på väg" (SOU 2013:84). Utredningen genomfördes under 2012 och 2013 och slutredovisades till uppdragsgivaren i december förra året. I utlåtandet får utredningen både ris och ros. 


Läs mer

Exeger en av de 33 hetaste teknikföretagen

Power Circles partnerföretag Exeger har blivit utsett av Ny Teknik och Affärsvärlden till en av 33 företag i den så kallade 33-listan. Syftet med listan är att lyfta svenska bolag som kan bli framtida exportsuccéer.


Läs mer

Nya miljoner förverkligar el-motorvägar i Sverige

Staten fortsätter satsa på utvecklingen av el i vägbanan som laddar elbilar medan de kör – en del i målet att bli oberoende fossilt bränsle till 2030. NCC och Elways får 5,2 miljoner av Energimyndigheten för mer forskning. Inom två år beräknas elskenan testas på allmän väg. 


Läs mer

Per Laurell hedersdoktor på Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har utsett tre hedersdoktorer som kommer att motta hedersbetygelsen vid en akademisk högtid i april. De tre hedersdoktorerna är den egyptiska författarinnan Nawal El Saadawi, professor Arne Ljungqvist och Per Laurell, VD Gävle Energi.


Läs mer

Garo levererar laddstationer till Green Highway

Det blir företaget Garo AB, med huvudkontor i Gnosjö i Småland, som blir leverantör av snabbladdare och laddstationer för elbilar till Green Highway mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim.


Läs mer

Drygt 80 miljoner till smarta elnät!

Forskningscentrumet SweGRIDS, som fokuserar på smarta elnät och energilagring, får ytterligare 82,8 miljoner i stöd av Energimyndigheten. SweGRIDS startades 2011, med mål att få akademi och industri att dra åt samma håll för att göra verklighet av Europas uppsatta energimål. Hittills har forskningscentrumet hunnit med att starta 40 projekt.


Läs mer
Power Circle • c/o IVA • Grev Turegatan 14 • Box 5073 • SE102 42 Stockholm • Sweden
Tel: +46-(0)8-53 33 29 62 • Fax: +46 8-611 56 23
Sitemap
Powered by esus